Co můžete očekávat od klinické terapeutické masáže, kterou nabízím?

Terapeutická masáž je velmi individuální. Před samotnou masáží je třeba věnovat čas řádnému posouzení zdravotního stavu. S klientem nejprve vyplníme formulář o předchozích onemocněních a zraněních, dále se zaměříme na aktuální problém a jeho příznaky. V případě potřeby jsem schopna provést funkční a ortopedické testy, které slouží k vyloučení systémových problémů a k lokalizaci postižených tkání.

Samotná masáž se skládá z různých technik, které vybírám na základě klientova aktuálního zdravotního stavu a cíle, který chce dosáhnout. Jsem schopna připravit individuálně “přímo na míru” krátkodobý i dlouhodobý program terapeutických masáží a dalších opatření k dosažení maximálního terapeutického efektu.

Techniky, které používám:

Zdroje:
  • Barnes, J.F. (2006, December). The John F. Barnes Myofascial Release Approach: The tree-part series explores the history of myofascial release, myofascial unwinding and myofascial rebounding. Massage magazine. Retrieved from http://myofascialreleasebrisbane.com.au/pdf/JFBApproach_part1_MFRBNE.pdf
  • Dixon, M. (2006). Joint Play the right way for the axial skeleton. Vancouver: Arthrokinetic Publishing
  • Greeman, P.E. (1996). Principles of manual medicine, second edition
  • Ingram, R. (2013). WCCMT Manual Skills 2 Course notes. New Westminster
  • Kinser, C., Colby, L.A. (2007). Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. Fifth Edition. Philadelphia: F. A. Dawis Company
  • Rattray, F., Ludwig, L. (2010). Clinical massage therapy: Understanding, assessing and treating over 70 conditions. Toronto: Talus Incorporated
  • Schleip, R. (2002). Fascial plasticity – a new neurobiological explanation: Part 1. Journal of Bodywork and movement Therapies (2003), 7(1), 11-19. doi:10.1016/S1360-8592(02)00067-0
  • Sinclair, M. (2007). Modern Hydrotherapy for the Massage Therapist. Lippnincott Williams & Wilkins
  • Travell, J.G., Simons, D.G., Simons, L.S. (1999). Myofascial pain and dysfunction: The trigger point manual, Volume 1. Upper Half of Body, second edition. Philadelphia: Williams & Wilkins
  • http://klubenergy.cz/reflexologie/